Termeni si conditii

Secțiunea juridică

Cuprins

Condiții generale si conditii de utilizare a site-ului. Condițiilor generale de vânzare

Termeni și condiții generale de utilizare a site-ului web

Actualizat până în octombrie 2020

 1. Imprima
 2. Vârsta utilizatorului
 3. Înregistrarea și abonarea la servicii
 4. Durata și încetarea
 5. Servicii electronice
 6. Drepturi pentru proprietate intelectuala
 7. Material trimis
 8. Link-uri către alte site-uri
 9. Autenticitatea produselor cu marca „Cactus The Brand”
 10. Excluderea garanțiilor
 11. Limitare a răspunderii
 12. Despăgubire
 13. Legea aplicabilă
 14. Confidențialitate

Bine ați venit pe site-ul www.cactusthebrand.com (denumit în continuare „site-ul web”).Website“).

CITIȚI URMĂTOARELE CONDIȚII ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI („TERMENII DE UTILIZARE”) CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL.TERMS OF USE“) CAREFULLY BEFORE USING THE WEBSITE.

Termenii de utilizare guvernează accesul și utilizarea site-ului web și a serviciilor disponibile prin intermediul site-ului web („Servicii”).Services”). 

Utilizarea site-ului web și a serviciilor implică acceptarea deplină a acestor Termeni de utilizare și a tuturor liniilor directoare și regulilor, inclusiv, dar nu limitat la Politica de confidențialitate menționată în clauza 14 (de mai jos) și recunoașterea caracterului lor obligatoriu relevant. Când vă înregistrați pentru a utiliza site-ul web și serviciile, vi se va cere să fiți de acord cu acești Termeni de utilizare. Sunteți autorizat să utilizați site-ul web și serviciile numai dacă sunteți de acord să respectați toate legile aplicabile și termenii acestor termeni de utilizare și vă indicați acceptul în timpul procesului de înregistrare sau abonament. Dacă dvs. („Utilizator”) nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare și să respectați toate legile aplicabile, nu ar trebui să continuați înregistrarea sau utilizarea Serviciilor.

Cactus Brand își rezervă dreptul, de a modifica periodic acești Termeni de utilizare. Vom posta Termenii de utilizare revizuiți pe acest site web și vom actualiza data „Ultima actualizare” pentru a reflecta data modificărilor. Vă rugăm să consultați în mod regulat acești Termeni de utilizare. Utilizarea site-ului web și a serviciilor după astfel de modificări constituie acceptarea deplină a Condițiilor de utilizare revizuite. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii de utilizare revizuiți, vă rugăm să nu mai utilizați site-ul și serviciile.

 

 1. Imprima

1.1. Site-ul și conținutul acestuia sunt proiectate, operate și administrate de T&E Com Serv SRL, o companie românească, cu sediul social în strada Mihai Eminescu, nr. 4A, Targu Neamt, jud. Neamt, 615200, numărul de inregistrare la Registrul Comertului J27 / 244/1997 și Codul fiscal 9419143. 

1.2. Achizițiile efectuate prin intermediul site-ului web de către clienți din întreaga lume sunt procesate de T&E Com Serv SRL.

 

 1. Vârsta utilizatorului

9. 2.1 Serviciile nu sunt, în general, destinate persoanelor sub vârsta de optsprezece (18) ani (sau vârsta majorității țării respective). Dacă aveți sub această vârstă, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să vă abonați la Servicii. Dacă aflăm că aveți vârsta sub optsprezece (18) ani sau orice altă vârstă majoritară în țara dvs. (sau ați denaturat în mod fraudulos vârsta dvs. în timpul procesului de înregistrare, dacă este cazul), vă vom anula prompt înregistrarea, dacă există, și nu va mai oferim Serviciile.

 

 1. Înregistrarea și abonarea la servicii

3.1 Puteți să vă înregistrați sau să vă abonați la Serviciile noastre, așa cum sunt disponibile pe site.

3.2 Când vă înregistrați sau vă abonați la Serviciile noastre, trebuie să furnizați informații corecte și complete. În cazul oricărei modificări a informațiilor pe care le-ați furnizat la înregistrare, sunteți de acord să ne informați cu promptitudine pentru a ne asigura că veți primi mesajele noastre și că nu vom contacta din greșeală terți. 

3.3 Dacă v-ați înregistrat pentru un Serviciu care necesită autentificare prealabilă (de exemplu, Cont, Listă de dorințe), sunteți de acord să ne anunțați imediat dacă suspectați orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau acces la parola dvs. Sunteți singurul responsabil pentru orice utilizare a contului dvs. care vă poate fi atribuită sau implicit în protecția parolei.

3.4 Fără a aduce atingere altor remedii prevăzute de legislația aplicabilă și în temeiul acestor Condiții de utilizare, în cazul în care nu respectați obligațiile care rezulta din acești Termeni de utilizare, Cactus Brand va avea dreptul să vă anuleze înregistrarea și / sau a vă bloca contul și / sau a refuza, restricționa, suspenda sau opri accesul la site-ul web și la servicii.

 

 1. Durata și încetarea

4.1 Înregistrarea dvs. la unul sau mai multe Servicii vor fi eficiente la finalizarea cu succes a procesului de înregistrare.

4.2 Acești Termeni de utilizare și orice revizuire postată a acestor Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare pe toată durata utilizării de către dvs. a site-ului web sau a serviciilor. 

4.3 Puteți rezilia înregistrarea sau abonarea la site-ul web în orice moment, la discreția dvs., fără niciun motiv, prin trimiterea unui e-mail la contact@cactusthebrand.com sau apelând la numărul +40 726246573 pentru a vă anula înregistrarea sau abonamentul. contact@cactusthebrand.com or calling the number +40 726246573.  We will confirm to you the cancellation of your registration or subscription.

4.4 Cactus Brandul poate rezilia imediat înregistrarea sau abonamentul dvs. sau îl poate suspenda, în orice moment și la propria sa discreție, în cazul unei încălcări semnificative de către dvs. a acestor Termeni de utilizare, fără a aduce atingere oricărei alte remedii prevăzute lege. Cactus Brand vă va notifica despre reziliere sau suspendare, după caz, prin e-mail sau poștă obișnuită, iar detaliile de înregistrare sau abonament vor fi dezactivate.

 1. Servicii electronice 

5.1 Este posibil ca anumite părți ale Serviciilor să fie furnizate prin canale de comunicații electronice (de exemplu, e-mail, SMS, telefon).

5.2 Sunteți de acord că vă putem contacta pentru probleme legate de servicii prin SMS, e-mail sau altă tehnologie electronică și recunoașteți că, în unele jurisdicții, utilizarea serviciilor mobile poate duce la taxe impuse de furnizorul dvs. de rețea și că veți fi responsabil pentru astfel de taxe. 

 

 1. Protecția drepturilor de proprietate industrială și intelectuală

6.1 Termenii „Website” și „material” se referă, respectiv, cu titlu de exemplu, la proiectarea software-ului, implementarea și utilizarea site-ului web, aspectul, structura și organizarea conținutului site-ului web și la orice material reprodus în acesta și / sau pus la dispoziția publicului, inclusiv în special colectarea și organizarea de date și informații, fotografii, imagini, ilustrații, texte, videoclipuri, compoziții muzicale, clipuri audio, desene, dispozitive, sigle, mărci comerciale, elemente distinctive denumită rochie comercială sau orice alt material reprodus și / sau pus la dispoziție prin intermediul acestui site web („Material”). 

6.2 Toate materialele de pe acest site, în totalitate și parțial, inclusiv cu titlu de exemplu mărci comerciale, nume de domenii, modele, brevete și drepturi de autor, sunt protejate și sunt în proprietatea exclusivă a Cactus The Brand. Toate drepturile sunt rezervate.

6.3 Toate mărcile comerciale, denumirile comerciale, siglele și alte modele și semne distinctive care sunt reproduse pe site-ul web, înregistrate sau nu, sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale Cactus The Brand în toate țările. Toate numele de domenii utilizate pe site și / sau conectate la acesta sunt deținute - sau utilizate cu permisiunea - de Cactus The Brand.

6.4 Acest site web este exclusiv pentru uz privat, personal și necomercial, iar materialul de pe acest site este prezentat doar în scopuri informative și / sau promoționale.

6.5 Nu este permisă reproducerea (cu excepția cazului în care reproducerea este făcută pentru uz personal necomercial), publicarea, dezvăluirea, transmiterea, punerea la dispoziția publicului, republicarea, distribuirea, afișarea, eliminarea, ștergerea, adăugarea sau modificarea în alt mod , creați și / sau utilizați lucrări derivate din sau, în orice caz, lucrări inspirate, vândute sau participate la orice vânzare a acestui site web, a oricărui material din acest site web sau a software-ului conex, în întregime și / sau parțial, în orice formă și / sau mod și în orice scop.

6.6 Cactus the brand este pe deplin angajat să își mențină, să își aplice și să își protejeze drepturile de proprietate intelectuală în întreaga lume și să lupte puternic împotriva oricărei încălcări, pentru a se asigura că patrimoniul său unic este păstrat și respectat pe deplin. Orice utilizare care nu este permisă în mod expres de acești Termeni de utilizare este interzisă. Lipsa oricărui remediu de către Cactus The Brand, indiferent dacă se află în instanță sau în afara instanței, nu înseamnă acordarea sau tolerarea oricăror încălcări ale acestor Condiții de utilizare a site-ului web și / sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală de care Cactus The Brand deține / sau disponibilitate. 

 

 1. Material trimis

7.1 Acceptati și sunteți de acord că orice propuneri, proiecte, idei, concepte, fotografii, contribuții sau orice alt conținut și material (cu excepția informațiilor personale) dezvăluite sau trimise către Cactus The Brand prin intermediul acestui site web sau prin alte mijloace („Trimis Materialul ”)material trimisnu este considerat confidențial. Prin trimiterea materialului trimis, acordați Cactus The Brand un drept gratuit, neexclusiv, la nivel mondial, de a copia, reproduce, publica, dezvălui, distribui sau utiliza în alt mod, integral sau parțial, materialul trimis, pe întreaga durată a protecția acestora, în scopuri publicitare, promoționale sau de dezvoltare a produselor.

7.2 Cactus the brand nu trebuie sau nu va fi necesară în viitor:

(i) să păstreze confidențial orice material trimis;

(ii) să plătească o compensație pentru orice utilizare a materialului trimis sau în legătură cu acesta;

(iii) răspunda la depunerea materialului trimis și / sau confirmă primirea relevantă.

7.3 Declarați și garantați că materialul trimis nu încalcă drepturile unor terți care decurg din lege și / sau contract, inclusiv, spre exemplu, drepturile legate de autor, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale, confidențialitate și orice alte drepturi de proprietate sau personale. 

7.4 Prin trimiterea materialelor trimise, confirmați dreptul, dar nu și obligația, Cactus the brand de a copia, reproduce, publica, dezvălui, distribui sau utiliza în alt mod materialul prezentat sau orice parte a acestuia, în orice scop, inclusiv, de către cu titlu de exemplu, publicitate, promovare, dezvoltare de produse sau alte scopuri comerciale, fără a vă acorda în niciun caz dvs. sau vreunei terțe părți dreptul la nicio compensație. Sunteți și veți fi pe deplin responsabil pentru conținutul oricărui material trimis.

7.5 Cactus the Brand își păstrează dreptul de a respinge sau șterge orice material trimis din orice motiv sau deloc, inclusiv materialul trimis care, în opinia noastră, încalcă acești termeni de utilizare sau care poate fi ofensator, ilegal sau care încalcă drepturile oricărei persoane sau entități sau dăunează sau amenință siguranța oricărei persoane sau entități.

 

 1. Link-uri către alte site-uri 

8.1 Acest site web poate conține linkuri către alte site-uri web. Cactus the Brand nu are control asupra acestor site-uri web și nu va fi responsabil sau răspunzător pentru accesibilitatea site-urilor terțe sau pentru conținutul acestora.

8.2 Hiperlinkurile către alte site-uri web și referințele la informații, produse sau servicii ale unor terțe părți legate de acest site web nu constituie și nu ar trebui interpretate, în niciun fel, ca o aprobare de către Cactus the Brand a acestor site-uri web, informații, produse sau servicii . Orice întrebare sau comentariu legat de aceste site-uri web trebuie adresate operatorilor relevanți. 

8.3 Nu aveți voie să încadrați acest site web pe niciun alt site web sau să vă conectați la orice parte sau secțiune a site-ului web și / sau la material, în totalitate sau parțial, fără acordul prealabil scris al Cactus The Brand.

 1. Autenticitatea produselor cu marca „Cactus The Brand” 

9.1 Produsele cu marca „Cactus The Brand” promovate prin intermediul site-ului web sunt realizate din cele mai bune materiale și toate sunt FABRICATE ÎN ROMÂNIA. 

 1. Excluderea garanției

10.1 PÂNĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, ACEST SITE WEB, CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE LUI SUNT FURNIZATE GRATUIT ÎN „CA ATARE” ȘI „CÂT SUNT DISPONIBILE”. CACTUS THE BRAND NU OFERĂ NICI O GARANȚIE SAU GARANȚIE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SITE WEB, CONȚINUTUL SAU SERVICIILE LUI, INCLUSIV, CU EXEMPLU, CĂ VA FI ÎNTOTDEAUNA DISPONIBILĂ, FĂRĂ INTRERUPERE SAU ERORI ÎN FUNCȚIONARE, SAU CE VA FI PROTEJAT DE PROGRAME MALICIOASE (ASA CA VIRUSI, BUGURI, MALWARE SAU SIMILARE) SAU CA ESTE ADECVAT PENTRU ORICE SCOP PARTICULAR ȘI DECLINĂ EXPRES ORICE ASemenea GARANȚII. 

10.2 CACTUS THE BRAND FUNCȚIONEAZĂ PENTRU A ASIGURA CĂ INFORMAȚIILE FĂCUTE DISPONIBILE PRIN PAGINA WEB SUNT CORECTE ȘI ACTUALIZATE. Oricum, CACTUS the brand NU POATE GARANTA EXACTITATEA ACESTEI INFORMAȚII SAU CA ACESTE INFORMAȚII SUNT FĂRĂ ERORI SAU OMISIUNI ȘI CACTUS THE BRAND NU OFERA NICI O GARANȚIE ȘI NU VA FI RĂSPUNZATOR, CU PRIVIRE LA ACESTEA. CACTUS THE BRAND ISI REZERVĂ DREPTUL DE ACTUALIZARE ȘI / SAU CORECTAREA CONȚINUTULUI SITE-ULUI ÎN ORICE MOMENT FĂRĂ NOTIFICARE ȘI FĂRĂ ORICE RESPONSABILITATE.

 

 1. Limitare a răspunderii

11.1 UNELE ȚĂRI NU PERMIT TOTUL SAU O PARTE DIN URMĂTOARELE LIMITĂRI SAU EXCLUDERI DE RESPONSABILITATE ȘI, DACĂ ESTE NECESARĂ CU LEGEA APLICABILĂ, CONȚINUTUL PREZENTEI SECȚIUNI SE POATE APLICA.

11.2 DEoarece SERVICIUL ESTE FURNIZAT GRATUIT, Sunteți responsabil pentru evaluarea informațiilor și a conținutului obținut prin intermediul site-ului web. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, ITI ASUMI TOATE RISCURILE LEGATE DE UTILIZAREA RELEVANTĂ ȘI DE A RĂSPUNDE PENTRU ORICE EȘEC DE UTILIZARE, PIERDEREA DE DATE ȘI COSTURI ASOCIATE CU TOATE SERVICIILE NECESARE ȘI ÎNTREȚINEREA HARDWARE-ULUI / SAU A SOFTWARE-ULUI UTILIZAT ÎN CONEXIUNEA CU SITE-UL.

11.3 PÂNĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎNTREPRINDEȚI, DE ASEMENEA, să NU NE DEȚINETI, LICENȚELE NOASTRE, FURNIZORII DE SERVICII, AGENTI, DIRECTORI, RESPONSABILI, ÎN ORICE MOD, PENTRU ORICE DOMENII POSIBILE INCLUSIV FĂRĂ LIMITĂ DIRECTĂ SAU INDIRECT, SPECIALA SAU INCIDENTALA SAU PIERDERI SAU CHELTUIELI CONSECUENȚIALE CARE RESULTĂ DE LA UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB, A SERVICIILOR, A CONȚINUTULUI SAU LEGATE DE EL, SAU ORICE SITE LEGAT SAU UTILIZAREA ACESTORA SAU INCAPABILITATEA DE A FI UTILIZATĂ DE ORICE PARTE, SAU ÎN CONEXIUNE CU ORICE PERFORMANȚĂ, EROARE, OMISIE, INTERRUPȚIE, DEFECT, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMISIE, VIRUSUL COMPUTERULUI SAU SAU A ECHIPAMENTULUI SISTEMULUI, CHIAR DACĂ ESTE AVIZATA DE POSIBILITATEA ASUPRA DAUNELOR, PIERDERILOR SAU CHELTUIELILOR.

11.4 SE ÎNȚELEGĂ CĂ NIMIC DIN ACESTI TERMENI DE UTILIZARE NU EXCLUDE SAU LIMITEAZA (I) RESPONSABILITATEA NOASTRĂ ÎN CAZ DE MOARTE SAU VATAMARE PERSONALĂ REZULTATĂ DIN INTENȚIA NOASTĂ; (II) RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ÎN CAZ DE FRAUDĂ, MISREPRESENTARE FRAUDULENTĂ SAU NEGLIGENȚĂ BRUTĂ; ȘI / SAU (III) ORICE ALTĂ RESPONSABILITATE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ DE LEGEA APLICABILĂ.

 

 1. Despăgubire

12.1 Dacă este permis în conformitate cu legislația aplicabilă, sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne dețină pe noi și pe fiecare dintre filialele și filialele noastre, precum și pe ofițerii, agenții, partenerii și angajații lor, inofensivi de orice pierdere, răspundere, creanță sau cerere, inclusiv taxele avocaților, efectuate de orice terță parte din cauza sau care decurg din utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor, încălcând acești termeni de utilizare și / sau care rezultă din încălcarea acestor termeni de utilizare și / sau orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor dvs. prezentate aici și / sau în cazul în care orice Material trimis pe care l-ați transmis prin intermediul Serviciilor cauzează răspunderea noastră către o terță parte.

 

 1. Legea aplicabilă 

13.1 Acești Termeni de utilizare și orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu Termenii de utilizare vor fi guvernate de și vor fi interpretate în conformitate cu legile române (fără a ține cont de dispozițiile sale privind conflictul de legi), cu excepția cazului în care se prevede altfel legislația locală obligatorie a locului de reședință. Toate litigiile care decurg din sau care se referă la acești Termeni de utilizare sau orice obligații necontractuale care decurg din sau care se referă la Termenii de utilizare vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor românești sau jurisdicției instanțelor de la locul de reședință, dacă acest lucru este prevăzut de legea aplicabilă. 

 

 1. Confidențialitate

14.1 Înainte de a încărca sau furniza orice date personale pe acest site web, vă rugăm să citiți cu atenție Politica de confidențialitate; cu excepția cazului în care este necesară o opțiune în conformitate cu legea (legile) aplicabilă (e) privind protecția datelor, prin încărcarea sau furnizarea oricăror date cu caracter personal pe site, sunteți de acord să fiți legat de politica noastră de confidențialitate.

 

Condiții generale de vânzare

 1. Dispoziții generale

  1.1 Aceste condiții generale de vânzareCondiții generale") se aplică tuturor vânzărilor produselor Cactus The Brand (PRODUSESAUPRODUS") prin intermediul site-ului www.CactusTheBrand.com(“Website”).

  1.2 Vânzarea Produselor în conformitate cu aceste Condiții Generale este disponibilă numai pentru consumatori ("Clienți”SAUCLIENT”), fiind persoane fizice care acționează în scopuri străine comerțului, afacerilor, meșteșugurilor și profesiei lor, cu vârsta peste 18 ani.

  1.3 Limbile utilizate pentru a încheia orice contract de vânzare prin intermediul acestui site web sunt engleza și româna.

  1.4 Clienții trebuie să citească cu atenție aceste Condiții generale, care sunt disponibile pe site-ul web pentru a le permite clienților să le recunoască, să le stocheze și să le reproducă. O copie a Condițiilor Generale va fi trimisă Clientului de către Cactus Brand conform Secțiunii 5.10 de mai jos. Contractele de vânzare executate cu clienții vor fi arhivate de Cactus The Brand pentru perioada de păstrare cerută de legea aplicabilă.

  2. Identificarea furnizorului

  2.1 Vânzătorul este T&E Com Serv SRL, societate cu sediul social pe strada Mihai Eminescu, nr. 4A, Târgu Neamț, 615200, România, număr TVA 9419143, („Cactus The Brand”).Cactus The Brand”).

 

3. Information on Products and their availability

3.1 Informații despre produse (împreună cu codurile de produs relevante) și prețurile relevante sunt disponibile pe site-ul web.

3.2. Imaginile Produselor afișate pe site pot să nu corespundă aspectului lor real; Prin urmare, Clientul se va baza exclusiv pe descrierea Produselor și caracteristicile acestora, așa cum este menționat pe site.

3.3 Cactus the Brand își rezervă dreptul de a limita în orice moment cantitățile și / sau tipul de Produse disponibile pe site. În timpul procesului de cumpărare, un răspuns automat va informa Clientul dacă comanda nu poate fi procesată din cauza indisponibilității Produselor comandate; Cactus Brand nu este răspunzător față de Client în cazul indisponibilității Produselor înainte de executarea contractului.

3.4 Numărul maxim de piese pentru fiecare Produs inclus de Client în propunerea de comandă este de trei piese.

3.5 În niciun caz, Cactus the brand nu va fi răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza eșecului conexiunii clientului cu site-ul web. Cu privire la orice date personale pe site-ul web, sunteți de acord să fiți obligat de politica noastră de confidențialitate.

4. PRET

4.1 The prices of the Products are indicated on the Website in Ron, Euro, Usd, Gbp and are inclusive of all applicable taxes and charges. Delivery costs, shall be added to the price of the Products and will be indicated separately on the order form.

4.2 Cactus The Brand regularly verifies that prices of the Products displayed on the Website are correct; however, Cactus The Brand cannot guarantee the absence of errors. In the event that an error in the pricing of a Product is detected, Cactus The Brand shall refuse the order and offer the Client the opportunity to purchase the Product at the correct price. If the error is detected after the order has been accepted, Cactus The Brand will also offer the Client the opportunity to cancel the order.

5. Execution of the Contract

5.1 The essential characteristics and the price of each Product are displayed on the Website. The information displayed on the Website does not represent an offer by Cactus The Brand.

5.2 Before submitting an order through the Website, Client shall read carefully all the instructions provided during the purchase procedure (also with regard to possible delivery charges, the right of withdrawal conditions and the privacy policy statement), along with these General Conditions.

5.3 To purchase the Products, Client must (i) include the selected Products in the “Shopping Bag” by clicking on the relevant button, (ii) fill in the order proposal, (iii) select the payment method, (iv) accept the General Conditions and (v) send the order proposal to Cactus The Brand through the Website.

5.4 Sending of the order constitutes a proposal to purchase the selected Products, regulated under these General Conditions and binding for the Client, with no prejudice to the withdrawal right under Section 10. The sending of the order proposal by the Client entails the obligation of the latter to pay the price of the ordered Product(s) if the contract is concluded between Cactus The Brand and the Client.

5.5 Any error/change in data entered by the Client in the order proposal may be validated by the latter, following the process described on the Website, before sending the order proposal (by way of example: Client may change the quantity of Products that they intend to purchase by adding or removing one or more Products from their “Shopping Bag”).

5.6 The order proposal and the Client’s data related to that order proposal will be kept by Cactus The Brand for the period required by applicable legislation, as provided under the privacy policy. On the base of Cactus The Brand’s legitimate interest we can use personal data provided by You to make a purchase as a Guest to make a classification of our Guest profiles with reference to the amount of the purchases, purchases frequency, number and type of product purchased, country of billing and shipping, returns made.

5.7 An order proposal may be refused by Cactus The Brand within 30 days of receipt of the same. In that case, no consideration shall be due by the Client to Cactus The Brand, Cactus The Brand may refuse an order proposal in the following events (by way of example but without limitation):
Cactus The Brand may refuse an order proposal in the following events (by way of example but without limitation):
(i) the Products are not available (with no prejudice to the provision set out under Section 3.3); or
(ii) a reported, or suspected, fraudulent or illegal activities, including suspected purchases for commercial purposes; or
(iii) the Client has not fulfilled his/her obligations deriving from a prior contract executed with Cactus The Brand.

5.8 The contract between Cactus The Brand and the Client is executed upon receipt by the Client of the acceptance by Cactus The Brand of the order proposal (“Order Confirmation”). The acceptance (or the refusal) by Cactus The Brand shall be sent to the Client via e-mail at the address provided by the Client in the order proposal.

5.9 In case of unavailability of one or more of the Products, the Client will receive an email duly informing him about the unavailability of the Products. In this case the order proposal will be cancelled or partially accepted just in relation to the available Products. In case of partial acceptance, the Client shall pay (or shall be charged, in case of payment through the credit card) only the price of the available Products.

5.10 The Order Confirmation will include a summary of the essential characteristics of the purchased Products, a detailed indication of the price and means of payment, information on delivery charges, if any, information on the conditions and methods to exercise the right of withdrawal, including information on the exclusion of the right of withdrawal for personalized Products, the address to which complaints may be addressed, information on support services and on existing commercial terms, if any, and a copy of these General Conditions.

5.11 Once the Order Confirmation is sent to the Client, the order cannot be cancelled or modified. Dispatched Products can however be returned as set out in Section 10 below.

5.12 The risk of loss of or damage to the Products shall pass to the Client when the Client (or a third party indicated by the Client and other than the carrier) has acquired the physical possession of the Products.

6. Method of payment

6.1 Payment of the price of the Products included in the order proposal and the relevant delivery charges, if any, shall be paid by the Client by credit card, PayPal, by bank transfer or cash on delivery (only for orders shipped in Romania). .

6.2 Cactus The Brand accepts payments made with the following credit cards:
Visa;
MasterCard;
American Express.

6.3 The transactions will be debited from the Client’s credit card only after:
(i) the credit card data has been verified;
(ii) the authorization to debit the card has been received from the issuer of the card used by the Client, and
(iii) the availability of the Products has been confirmed by Cactus The Brand.

6.4 In some instances (as, for example, for the purchase of personalized Products) that will be notified to the Client before the latter is able to submit the order proposal, the transaction will be debited from the Client’s credit card only after:
(i) the credit card data has been verified; and
(ii) the authorization to debit the card has been received from the issuer of the card used by the Client.

6.5 Except as provided for in Section 6.4, no debit shall be made at the moment of transmission of the order proposal, with the exception of the temporary charge necessary to check the credit card’s validity, if any. It is understood that once the order is executed, the said temporary charge will be cancelled and replaced just by the amount due by the Client. Moreover, also in case the order is cancelled this temporary charge will be definitely cancelled as well.

6.6 Cactus The Brand also accepts payments made by bank transfer to the following IBAN codes: RO73BTRLUSDCRT0404045001, RO74BRDE280SV60603362800, RO22BTRLRONCRT0404045001. All costs and expenses (including bank charges) associated with the bank transfer applied, as the case may be, to the Client by the bank, shall be borne by the Client. Payment shall be due within and not later than 7 (seven) working days from the date of the Order Confirmation.

6.7 In the event that, for any reason, it is impossible to debit the amount due by the Client (or to have the cleared funds received on Cactus The Brand’s bank account, in case of bank transfer) within the due deadline (see Section 6.6 above), the contract will not be executed and the order will be cancelled.

6.8 For each order, Cactus The Brand shall invoice the Products by email or inside the package to the Client, pursuant to the applicable laws and regulations. The invoice will be based upon the information provided by the Client at the time of the order. No alterations to the invoice are possible after the invoice has been issued.

7. Transport and delivery

7.1 The purchased Products shall be delivered by a courier service selected by Cactus The Brand (“Courier”) on working days. Products shall be delivered to the address indicated by the Client in the order proposal. Cactus The Brand shall not deliver to PO Boxes.

7.2 Except if a force majeure event or unforeseeable circumstance occur, purchased Products shall be delivered within 30 (thirty) days of the date indicated in the Order Confirmation. In case the delivery has not occurred within the above indicated term, the Client be entitled to repudiate the Contract and Cactus The Brand shall, without undue delay, reimburse all sums paid under the Contract.

7.3 At the time of delivery of the Products by the Courier, the Client (or a nominated representative) is required to:
(i) verify that the number of items being delivered corresponds to that indicated on the delivery note;
(ii) verify that the packaging and its seals are intact, undamaged, not wet or altered in any manner;
(iii) sign the delivery note; and
(iv) if requested by the Courier, show his/her ID.
Any damages to the packaging and/or the Products, or discrepancies in the number of items or documentation must be immediately indicated in writing on the Courier’s delivery note. Except to the extent permitted under applicable laws, once the Courier’s document has been signed and no objection has been raised by the Client, the Client may not make any objection to the exterior characteristics of the delivered parcel, provided that the Client is entitled to subsequently raise objections in relation to the any other features related to the Products in accordance with the conditions set forth under Section 13 below.

7.4 Delivery charges, if required, shall be borne by the Client and will be indicated separately on the order form and invoice.

8. Dispatching and delivery confirmation

8.1 Cactus The Brand shall send to the Client a shipping confirmation via e-mail once the Products are dispatched and a further e-mail once the Products have been delivered.

9. Wrapping or packaging

9.1 Products purchased from the Website are delivered in Cactus The Brand standard packaging.

10. Right of withdrawal

10.1 Pursuant to Article 9 of the Government Emergency Ordinance no. 34/2014 on consumer rights within the contracts concluded with professionals, the Client has the right to withdraw from the contract with no reason within 14 (fourteen) days from the date in which the Client (or the representative duly authorized to receive the Products) obtains the physical possession of the Products and in case of partial deliveries, the last Product.

10.2 To exercise the right of withdrawal, the Client shall, within the term mentioned under Section 10.1, send by email

 •  the withdrawal form, duly filled in and undersigned; or

 •   a communication of his/her intention to exercise the right of withdrawal; such communication shall include the following information: (i) indication of the Products for which the Client wishes to exercise the right of withdrawal; (ii) order number; and (iii) in the event that the Client purchased the Products by bank transfer, the Client’s IBAN code to which the reimbursement is to be made;

  to the following address:
  contact@CactusTheBrand.com

10.3 Within 14 (fourteen) days of the communication of withdrawal, the Client shall return the purchased Products to Cactus The Brand at T&E Com Serv SRL, street Mihai Eminescu, no. 4A, Targu Neamt, 615200, Romania. Save as otherwise stated on the Website, delivery costs for returning the Products shall be borne by the Client. The Products shall be returned in their original condition, unaltered, unused, undamaged and with original tags and labels attached. The Client shall only be liable for any diminished value of the Products resulting from the handling of the goods other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

10.4 Cactus The Brand shall reimburse all payments received from the Client, including the costs of delivery, if any, within 30 (thirty) days of the day on which Cactus The Brand has received the Products back, or until the Client has supplied evidence of having sent back the Products, whichever is the earliest. Reimbursement shall be executed by Cactus The Brand using the same means of payment as the Client used for the initial transaction, unless the Client has expressly agreed otherwise and provided that the Client does not incur any fees as a result of such reimbursement.

10.5 Products purchased through the Website can be returned also in exchange of gift cards. The reimbursement will follow the procedure under Section 10.3 and 10.4.

11. Personalized Products

11.1 The right of withdrawal does not apply to orders for personalized Products, such as, for example, those with the Client’s personalized embroidery or made-to-measure products.

12. Replacement of Products

12.1 Without prejudice to the Client’s rights according to Sections 10 and 13, and with the exception of personalized Products, Cactus The Brand allows in any case the Client to replace Products purchased on the Website, pursuant to the following procedure:

(I) once the Products are received, the Client shall promptly contact Cactus The Brand by email at contact@CactusTheBrand.com;

(II) after that, the Client shall fill in the form provided with the delivered Products which the Client wishes to replace, clearly indicating the code and the size of the new Products that the Client wishes to receive (such codes and sizes being indicated on the Website);

(III) no later than 14 (fourteen) days from the date of delivery of the Products, the Products to be replaced must be returned by the Client to Cactus The Brand in their original conditions as when delivered, along with the labels attached to the Products and the form indicated under point 12.1 (II) above. Save as otherwise stated on the Website, delivery costs for returning the Products shall be borne by the Client.

12.2 The Products shall be returned in their original condition, unaltered, unused, undamaged and with original tags and labels attached. The Client shall only be liable for any diminished value of the Products resulting from the handling of the goods other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods. 

12.3 The amount paid by the Client shall be reimbursed by Cactus The Brand, through the same payment method used by the Client for the initial purchase, within 30 (thirty) days after the returned Products have been delivered to Cactus The Brand.

12.4 The exchange will be accepted by Cactus The Brand subject to the availability of the new Products requested.

12.5 The exchange will be processed by Cactus The Brand as a new order of the Client subject to the same terms and conditions as set out in these General Conditions for the initial order. In particular, if the Products that the Client wishes to exchange have been initially paid by credit card, Cactus The Brand will first refund the price initially paid by the Client and then will charge the price of the new requested Products pursuant to Section 6.3 above. If the initial payment was made by bank transfer and the price of the new requested Products is the same as the price paid by the Client for the Products he/she wishes to exchange, Cactus The Brand will withhold the initial sum paid by the Client; if the price is different, Cactus The Brand will refund – or request the Client to pay – the difference, as the case may be.

13. Lack of conformity

13.1 If a Product sold by Cactus The Brand has manufacturing defects or an alleged lack of conformity, the Client will contact the online support by email to the following address:
  
  contact@CactusTheBrand.com

13.2 The legal guarantees established by Articles 1707 and subsequent of the Romanian Civil Code and Law no. 449/2003 on the sale of products and associated guarantees as well as the Government Ordinance 21/1992 regarding consumers’ protection, as republished apply to the sale of the Products. Under these provisions, the Client has the right to have the Products brought into conformity within maximum 15 days as of the moment the Client has brought to Cactus The Brand’s attention the Product’s lack of conformity, free of charge, by repair or replacement, or, in case of failure of one of the remedies above, to have an appropriate reduction in the price of the Products, or the contract terminated. The Client loses these rights if fails to notify Cactus The Brand of the lack of conformity within 1 (one) months of the date on which the Client detected such lack of conformity. In any event, actions intended to assert a lack of conformity not maliciously concealed by Cactus The Brand shall automatically lapse 1 year after the delivery of the Products.

13.3 In the event the Client is seeking the Product to be repaired or replaced due to lack of conformity pursuant to this Section 13, delivery costs for returning the Product to be repaired or replaced shall be borne by Cactus The Brand, as well as any costs related to the delivery to the Client of the repaired or replacing Product.

14. Guarantee of authenticity and intellectual property rights

14.1 Cactus The Brand guarantees the authenticity of all Products purchased on the Website. Products bearing the Cactus The Brand trademark are produced with materials, are manufactured by artisans and are all rigorously and fully MADE IN ROMANIA.

14.2 The “Cactus The Brand” trademark, the set of figurative and/or shape marks, present in the Products, the relevant accessories and/or packaging, together with all the illustrations, images and places protected by copyright, and more generally all the intellectual property rights relating to the Products, are and remain the exclusive property of the company of  T&E Com Serv SRL.

15. Applicable law and competent jurisdiction

15.1 These General Conditions and, therefore, the Contracts executed with the Clients, shall be governed by and will be interpreted in accordance with Romanian laws (including, without limitation, the Romanian Civil Code, Government Emergency Ordinance 34/2014, Law 296/2004 on the Consumer Code, Government Ordinance no. 21/1992 on consumer’s protection, Law no. 449/2003 on the sale of products and associated guarantees, Law 363/2007 on fighting against unfair practices of traders in relation to the consumers and on the harmonization of regulations with the European legislation on consumer protection).

15.2 The disputes arising out of, or relating to these General Conditions shall be submitted to the territorial jurisdiction of the competent courts of the place of residence or domicile of the Client.

Alternatively, the Client can decide to access to the platform for alternative extra-judicial resolution of disputes provided by the European Commission, available on the website http://ec.europa.eu/odr

 

ro_RORomanian